h
26 juni 2016

Volle kerk bij de informatieavond van het comité Nationaal Zorgfonds!

Foto: Ron van Veen

Zo' n zestig belangstellenden waren afgekomen op informatieavond voor het oprichten van een Nationaal Zorgfonds. Dit fonds moet het huidige systeem van zorgverzekeringen gaan vervangen.
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bevolking af wil van het huidige zorgstelsel. Het is een complete mislukking geworden, de zorg is ernstig versoberd, de werkdruk onder zorgverleners is drastisch toegenomen en de bureaucratie, met alle formulieren is helemaal een ramp.

Lees verder
19 juni 2016

Op naar een Nationaal Zorgfonds!

De SP Harderwijk organiseert op vrijdag 24 juni, in de Catharinakapel, een informatie-avond over het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico.

Lees verder
4 juni 2016

Superzaterdag, een groot succes!

Foto: Peter de Vos

Onder een brandende zon zijn ruim dertig SP-ers op pad gegaan om het Nationale Zorgfonds te promoten. Ze hadden zich verspreid over de wijken Stadsdennen en De Wittenhagen. Bij honderden mensen werd er aangebeld en een krant overhandigd met daarin de uitleg waarom het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico, voor veel mensen belangrijk is.

Lees verder
2 juni 2016

Superzaterdag in Harderwijk!

Op zaterdag 4 juni komen de kamerleden Harry van Bommel, Paul Ulenbelt en Nine Kooiman naar Harderwijk de landelijke zorgcampagne te ondersteunen. De SP wil het huidige zorgstel, met het eigen risico en de jaarlijkse overstapcircus (waarbij miljoenen euro's aan reclame wordt besteed) afschaffen.

Lees verder
1 juni 2016

Huurders eisen huurverlaging!

Foto: Ron van Veen en Mirjam Janson

24 huurders van Uwoon hebben bezwaar aangetekend tegen het uitblijven van noodzakelijke aanpassingen in hun woning.

Lees verder
15 mei 2016

SP Harderwijk voert actie voor nieuw zorgfonds

Foto: Mirjam Janson

We zijn gestart met het maken van een collage van mensen die op de foto willen met een tekstbord, waarop staat waarom we een Nationaal Zorgfonds willen.

Lees verder
26 oktober 2015

Interessante discussieavond over Islamitische Staat

Foto: Paul Riethorst

Onder leiding van Harry van Bommel (Tweede Kamer lid van de SP) en Younis Lutfula (voormalig Statenlid uit Utrecht van Koerdische afkomst) heeft er in de bilbliotheek van Harderwijk een discussie plaatsgevonden over de opkomst van Islamitische Staat (IS)

Lees verder
7 oktober 2015

Steun voor het ambulancepersoneel

Foto: R

Gewapend met 2 taarten heeft de SP Harderwijk steun betuigd aan het Ambulancepersoneel.
De ambulancedienst in Harderwijk voert actie voor een betere CAO door middel van een werkonderbreking.

Lees verder
1 oktober 2015

De opkomst van Islamitische Staat

Foto: SP

Op maandag 26 oktober om 20.00 uur heeft de SP harderwijk een discussieavond georganiseerd in de biliotheek aan de Academiestraat 5, te Harderwijk. De avond staat in het teken van de opkomst van IS.

Lees verder
3 september 2015

Actiecomité Stadsweiden Vochtvrij

Hoewel een aantal mensen hadden aangegeven niet te kunnen komen, waren er 13 belangstellenden op komen dagen op de bijeenkomst van bewoners met vochtige woningen aan de Hoefbladmeen en de Klaproosmeen. Onder de belangstellenden waren ook de huurdersverenigingen en twee leden van de cliëntenraad van uWoon aanwezig. Bewoners konden hun hart luchten en vertellen welke problemen zij ondervonden. Het bleek dat niet iedereen dezelfde problemen had.

Lees verder

Pagina's